Պատրաստութեան ընթացքի մէջ է։

100 պատկեր

«100 պատկեր»ը կարճ թատերախաղիկներու շարք մըն է, որ կ’ընդգրկէ առօրեայ կեանքի զանազան կացութիւններու մէջ գործածուող արեւմտահայերէն տրամադրելի հիմնական բառեր ու արտայայտութիւններ։
տեսերիզներ
1/15 տեսերիզ
1
1 բարեւ // 100 պատկեր
1 բարեւ // 100 պատկեր
01:12
2
2 ներողութիւն // 100 պատկեր
2 ներողութիւն // 100 պատկեր
01:49
3
3 ո՞ւր է // 100 պատկեր
3 ո՞ւր է // 100 պատկեր
01:34
4
4 ի՞նչ // #100պատկեր
4 ի՞նչ // #100պատկեր
01:29
5
4⁺ ի՞նչ է // #100պատկեր
4⁺ ի՞նչ է // #100պատկեր
01:36
6
5 հոս հոդ հոն // #100պատկեր
5 հոս հոդ հոն // #100պատկեր
01:33
7
5⁺ հոս է, հոդ է, հոն է // #100պատկեր
5⁺ հոս է, հոդ է, հոն է // #100պատկեր
01:51
8
6 այո, ոչ // #100պատկեր
6 այո, ոչ // #100պատկեր
02:16
9
7 լաւ է // #100պատկեր
7 լաւ է // #100պատկեր
01:24
10
7⁺ լաւ եմ, լաւ ես, լաւ է // #100պատկեր
7⁺ լաւ եմ, լաւ ես, լաւ է // #100պատկեր
01:43
11
8 անօթի եմ // 100 պատկեր
8 անօթի եմ // 100 պատկեր
01:38
12
8⁺ ծարաւ եմ // 100 պատկեր
8⁺ ծարաւ եմ // 100 պատկեր
02:05
13
9 ես եմ, դուն ես, ան է // #100պատկեր
9 ես եմ, դուն ես, ան է // #100պատկեր
01:54
14
10 գիտեմ // #100պատկեր
10 գիտեմ // #100պատկեր
01:34
15
10⁺ չեմ գիտեր // #100պատկեր
10⁺ չեմ գիտեր // #100պատկեր
01:32