Պատրաստութեան ընթացքի մէջ է։

Համով հոտով բաներ

Երան Զէյթունցեանի վարած Համով հոտով բաներ աշխատանոցի ընթացքին երեխաները քով քովի եկած են եւ խաղալով, քիչ մըն ալ ուղեկիցներուն օգնութեամբ, պատրաստած են այս տեսերիզը։

100 պատկեր

«100 պատկեր»ը կարճ թատերախաղիկներու շարք մըն է, որ կ’ընդգրկէ առօրեայ կեանքի զանազան կացութիւններու մէջ գործածուող արեւմտահայերէն տրամադրելի հիմնական բառեր ու արտայայտութիւններ։